Stakka - Zorg

Wij zijn er voor jou!

(ambulante) Woonbegeleiding

Woonbegeleiding (of 'begeleid wonen') is hulp die  Stakka- Zorg biedt zodat je zodat je zelfstandig  kunt wonen. Je krijgt bijvoorbeeld begeleiding bij het omgaan met geld, bij het vinden van werk, bij het opbouwen van sociale contacten, bij de zorg voor jezelf, je woning, enzovoort.

Voor wie?

Begeleiding bij het zelfstandig wonen is geschikt voor (jong)volwassenen die redelijk zelfstandig kunnen wonen, maar die vanwege een ziekte, beperking of psychische aandoening wel hulp nodig hebben in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld praktische hulp in huis, hulp bij de administratie of hulp om de dag goed in te delen.

Woonbegeleiding kan ook geschikt zijn voor jongeren met een beperking die zelfstandig gaan wonen.

Hoe ziet deze begeleiding er uit?

Op afgesproken tijden komt er een begeleider van Stakka-Zorg bij jou of jij bij ons op kantoor. Wij stellen samen met jou een maatschappelijk ondersteuningsplan op, hierin beschrijven we samen wat je wilt leren en hoe je deze doelen wilt gaan bereiken.

Kosten

Om zorg te kunnen ontvangen van Stakka-Zorg dien je te beschikken over een passende indicatie van
* het CJG(V) en/ of sociaal team
* het CIZ
* en/of een beschikking van de gemeente vanuit de WMO.


Je betaalt de kosten voor de woning (huur of hypotheek) zelf. Soms is huurtoeslag mogelijk. Dit soort zaken zoeken de begeleiders van Stakka-Zorg graag samen met jou uit